Ska rika länder betala ‘miljöskuld’?
by on januari 3, 2023 in BLOG

Ska rika länder betala för fattiga länders dåliga miljö?

Politiker från Indien och Pakistan kräver att rika länder ska betala en ’miljöskuld’ till fattiga länder.

För det första: Det finns inga fattiga länder.
Det finns fattiga människor … och rika. I alla länder.
440 miljoner invånare i Indien och Pakistan tillhör medelklassen. Det motsvarar hela EUs befolkning. Många människor i Indien och Pakistan tillhör världens allra rikaste.

För det andra: Rikas miljöskuld.
Luften i New Delhi är sämst i världen och klassas som hälsovådlig. Men alla måste andas, både fattiga och rika.
– Varför tar då inte alla miljoner rik medelklass i Indien ansvar för luften i sitt land? (Med t.ex. bilbesiktning och avgaskontroll)
– Jo, dom rika vill inte betala skatt. I Sverige är skattesatsen 44% av BNP. I Indien är skattesatsen 18% och i Pakistan bara 9%.
Och människorna (!) i deras regeringar – övre medelklass allihop – prioriterar inte miljöarbete.
Dom vill ha låg skatt och att den skatt som tas in mest går till armén.
Både Indien och Pakistan har kärnvapen och det är dyrt. Det passar bra att européerna fyller på deras statskassor. Man kan kalla det ’bistånd’, ’fattigdomsbekämpning” eller – som nu -’miljöskuld’.
Klyftan mellan världens fattiga och rika är verklig och ökande. Men den – liksom luften – följer inga
landsgränser och det är alltid fattiga människor som drabbas hårdast av miljökatastrofer. Dom rika
– dom stora miljöbovarna – bor bättre och säkrare i alla länder.

Lahore traffic

Bild: Trafik i Lahore, Pakistan. Utan avgasrening

För det tredje:
Att Europas skattebetalare skickar pengar till korrupta regeringar hjälper inte miljön och inte den
fattiga befolkningen. Den typen av ’bistånd’ gör ofta mer skada än nytta, eftersom det tar bort
motivationen att ta eget ansvar. Varför skulle en korrupt regering satsa egna pengar, när andra
människor – som har dåligt samvete – kan göra det?
En bra affär är en bra affär ur både hinduiskt, muslimskt och sekulärt perspektiv.

För det fjärde:
Hur ska världens fattiga få rimliga livsvillkor … rent vatten, frisk luft, tillgång till mat, utbildning ,
skälig lön och skydd mot övergrepp ? Svaret heter politisk vilja – att dom som har resurserna tar
sitt ansvar och betalar sin lokala rättvise- och miljöskuld. Inte åker på internationella konferenser
och försöker få andra att göra det åt dom.

För det femte:
Alla människor har ett gemensamt ansvar för vår gemensamma miljö – planeten jorden.
Det ekonomiska ansvaret vilar tyngst på dom som har mest pengar.
Rika människor i alla länder förena er! Och se att det lönar sej

IO porträttIngemar Olsson
Artist, singer-songwriter, författare och vice ordförande i PACS – Pan Asia Cooperation Society,
som jobbar med och för fattiga människor i Pakistan och Indien sen drygt 50 år
Ingemar

Kommentera

© 2016 little beat music • ALL RIGHTS RESERVED • Webmaster : Fariborz Gudarz