Religion
by on maj 1, 2016 in BLOG

IO_i_istanbul_liten

• Beväpnade män går in i en buss och dödar alla passagerare som inte har samma religion som de själva, medan de ropar ”Gud är stor”.

• Femtonhundra religiösa män griper en gravid kvinna och hennes man, klär av dem nakna, släpar dem efter en traktor, styckar dem med yxa och kastar kroppsdelarna i en brinnande ugn. Paret sägs ha ”hädat” männens heliga bok, vilket enligt landets lagar medför dödsstraff. En av mina vänner träffar det döda parets tre efterlämnade barn en vecka senare. Hur ska han förklara? Vad gör religionen med oss människor?

När påvarna sitter på en tron
och en stendöd profet trycker ner mej i skon
då vänder jag mej till en annan person
Jesus är ingen religion

När somliga tror på en bok
som ramlat från himlen i lämpliga sjok
då lämnar jag in min reservation
Jesus är ingen religion

Vi människor är tydligen obotligt religiösa, skapar riter kring viktiga händelser i livet och använder symboler som ljus, blommor, musik, färger, etc inför livets mysterier. I alla kulturer genom alla tider går ett stråk av ”andlighet” – en tro på att verkligheten är större än det materiella.
För många av oss är kärlek, osjälviskhet och godhet tecken på detta. Många kallar denna större verklighet för Gud.

För tvåtusen år sen talade Jesus om kärleken som det mest avgörande i alla mänskliga relationer: ”Älska era ovänner”, ”älska din nästa som dig själv” och ”älska varandra”, var kärnan i hans budskap. I Johannes första brev (4:16) står sammanfattningen ”Gud är kärlek.”
Jesus var religiöst sett jude. Men han framhöll ofta människor med annan religiös bakgrund, som exempel på sann tro och sann mänsklighet, t.ex. samarier, romare och syrier. Jesus följde sin tids religiösa seder, men han bröt medvetet mot dem, när de var omänskliga och förtryckande. Hans kärlek tog sig konkreta uttryck i omsorg om fattiga, sjuka och marginaliserade människor, inte minst kvinnor.

Han valde en väg att vandra
som ingen har gått förut
till glädje för alla andra
som trodde att vägen var slut

Tyvärr har Jesus och hans budskap inte bara utnyttjats för politiska syften, utan även av religiösa ledare, som genom ”syndkataloger” och falska förespeglingar skaffat sig själva makt, inflytande och pengar, medan de skapat osäkerhet, skuldkänslor och rädsla hos sina anhängare.
Visserligen har kristna ledare i princip aldrig dödat sina meningsmotståndare, eftersom det så uppenbart går mot allt Jesus sagt och gjort. Men psykiskt och intellektuellt förtryck är illa nog.

När somliga reser upp ett tält
och svarar på frågor som ingen har ställt
då söker jag både rim och reson
Jesus är ingen religion

Det lär finnas ungefär 2400 olika religioner i världen idag. Somliga är grymmare och mer förtryckande än andra. Ett del är ganska harmlösa i sig själva, men har ”kidnappats” och utnyttjats av politiska ledare. Genomgående är det män som är både politiska och religiösa ledare. Kvinnor är ofta (oftast!) förtryckta. Världens största religion är kristendomen, som grundades av kejsar Konstantin år 325 för att tjäna hans politiska syften. Kristendomen bygger på det Jesus sa och gjorde. Men – återigen: Jesus grundade ingen religion. ”Mitt rike är inte av denna världen” var hans tydliga budskap. Tyvärr blev historien en annan. Men grunden består:

När somliga bygger upp system
med dogmer och regler som skapar problem
då litar jag på den som gått över bron
Jesus är ingen religion

Jag känner många människor som har flytt till Sverige från förtryckande religioner. I många fall har dessa personer också fått skydd i Sverige, i andra inte. Grundproblemet måste dock lösas på ort och ställe, där religionen är totalitär och förtryckande. Och Gud bevare oss från att religionsförtrycket får ordentligt fäste i Sverige – ett sekulariserat land, byggt på kristen humanism.
Jag gör mig till tolk för alla som blivit befriade (frälsta) från religiöst förtryck:

Jag vill inte böja mej ner
Och kröka på nacken, förnedra mej mer
Jag reser mig upp i en stolt position
Jesus är ingen religion

© Ingemar Olsson

Kommentera

© 2016 little beat music • ALL RIGHTS RESERVED • Webmaster : Fariborz Gudarz