Orättvis solidaritet
by on april 10, 2016 in BLOG

bildnoden

Stefan Löfven talar om solidaritet med världens flyktingar .
Fredrik Reinfeldt sa att ”vi måste öppna våra hjärtan” .
Javisst!
Samtidigt drunknar kvinnor och barn, inlåsta längst ner på tredje däck i odugliga båtar på Medelhavet.
På mellandäck är flyktingarna också inlåsta.
De som betalat mest finns på översta däck … med möjlighet att överleva om båten sjunker.

Allt handlar om pengar.
Solidaritet och öppna hjärtan gäller bara dem som kan betala för att ta sig till Sverige. Löfven har gjort klart, att Sverige helst vill ha högutbildade invandrare (SVT 15-04-22) … en orättvis solidaritet, alltså. Det är orättvist mot landet som betalat invandrarnas utbildning och orättvist mot de allra fattigaste, som inte har råd att lämna landet, trots krig och förföljelse.

Det finns idag inga legala vägar in i Europa. Den som flyr är därför helt utlämnad åt samvetslösa smugglare och gangsters. Dessa bryter mot Sveriges och Europas lagar för att hjälpa utsatta människor. Men de GÖR åtminstone nånting! Politikerna SNACKAR. Både smugglare och politiker tar betalt för sina tjänster, det är väl det man har gemensamt. Nu är det dags att även politikerna ser till att det HÄNDER nånting radikalt.
Det är orättvist att Sverige bara tar emot illegala flyktingar!
Vi måste ge flyktingarna legala vägar in i Europa – vägar som inte lämnar flyktingarnas öde i händerna på gangsters.

Som jag ser det, finns det två lösningar.
Den ena är att flyktingen tillåts söka asyl på en europeisk ambassad i hemlandet eller ett grannland. De pengar flyktingen annars skulle ha betalat till smugglar-resa, kan då betalas till ambassaden för asylutredning och till eget uppehälle under väntetiden.
Orättvist? Ja, men inte mer orättvist än att pengarna används till livsfarliga transporter.

Men det finns En ännu bättre lösning:
Att vägen in i Europa går via FN och UNHCRs flyktingläger.
Dit – och endast dit – ska den som är hotad och förföljd bege sig. Såna flyktingläger ska finnas nära alla världens oroshärdar. Därifrån kan sen Europas länder hämta det antal – den kvot – flyktingar man anser sig kunna ta emot på ett bra sätt. Transporten – en säker sådan – står mottagarlandet för.
Flyktingar som illegalt tar sig in i Europa ska skickas tillbaka till UNHCRs flyktingläger.

EU och världssamfundet måste ge UNHCR mer resurser, höja kvalitén på boendet i lägren, på personalens kompetens och för att asylprocessen ska gå så snabbt som möjligt.
Medlemsländerna sparar samtidigt motsvarande kostnader för utredningar, advokatarvoden etc.
Detta skulle göra asylmottagningen mer solidarisk och flyktingarna skulle inte riskera livet.
De stora förlorarna skulle vara de kriminella nätverken!

© Ingemar Olsson

Kommentera

© 2016 little beat music • ALL RIGHTS RESERVED • Webmaster : Fariborz Gudarz