Fri invandring
by on mars 22, 2016 in BLOG

jordklot_hand_i_hand

Visionen om fri invandring delas av alla svenska riksdagspartier utom ett. Så har man i alla fall sagt.

Hur realistisk visionen är, är en annan sak, men VISIONEN finns – och är egentligen den enda tänkbara: En enad värld, utan gränser, med full rättvisa och där alla människor har samma – inte minst ekonomiska – möjligheter.

Alla människor på den här planeten har samma rätt att leva, att försörja sig och att bruka jordens resurser. Det är självklart.
De människor som vill göra det i Sverige bör få göra det. Politikens uppgift är att sätta gränser. Men inte nödvändigtvis nationsgränser.
De politiska gränserna måste sättas för att ingen ska missbruka jordens resurser och inte tillåtas berika sig på andras bekostnad. Nationsgränser är ofta onaturliga konstruktioner, som skapar elände.
Ett tydligt exempel är hur europeiska makthavare delade upp Afrika mellan sig (i Berlin 1884), för att sedan stjäla resurser från ursprungsbefolkningen.

Människor som inte kan överleva i ett land, måste ha rätt att få göra det i ett annat.
Många svenskar utvandrade på det här sättet för ett par generationer sen till Amerika på grund av fattigdom och religiöst förtryck i Sverige. (Den svenska statskyrkan förföljde då alla som inte böjde sig för den ”rena lutherska läran”)

FN har enats om att den som idag utätts för politiskt eller religiöst förtryck i en del av världen har rätt att söka skydd i ett annat land. Det är självklart, att vi ska göra det så lätt som möjligt för dessa utsatta människor!

Svenska asyl-regler gör just nu att förföljda människor – som har pengar (!) betalar kriminella nätverk, för att söka skydd i Sverige. En asylsökande har ofta betalat 100.000 kronor till människosmugglare (… som i samma ”leverans” för in heroin i vårt land).
Den verksamheten måste stoppas!

Och det brådskar! Jag tycker Sverige på egen hand – och omgående – ska ge utsatta människor rätt att få inresevisum för att söka asyl i Sverige. SAMTIDIGT som vi verkar för att det ska ske i hela EU. Generösare asylregler skulle sen spara mycket tid och pengar för både flyktingar och skattebetalare. (Flyktingar som då snabbt förvandlas till skattebetalare :-)

Halva världen svälter idag. Den andra halvan dör av överflöd. Politikens (vårt gemensamma) ansvar är att fördela rättvist.
Jorden ska brukas – inte missbrukas. Människor ska uppmuntras, inte utnyttjas.

Fri invandring. Fri asylrätt. Ekonomisk hjälp till de flyktingar som finns i UNHCR:s flyktingläger, så de också har chans att ta sig till andra länder. Sverige tar idag emot endast 1% av dessa fattiga flyktingar. 99% av de flyktingar vi tar emot är de som är rika nog att betala smugglare. (Hälften av dessa har inte flyktingskäl och får inte stanna) Rättvisa lagar måste stiftas och följas. Den som vill arbeta har rätt att göra det var som helst i världen. Även i Sverige.
Tycker jag.

© Ingemar Olsson

Kommentera

© 2016 little beat music • ALL RIGHTS RESERVED • Webmaster : Fariborz Gudarz