BUSINESS med 90-konto
by on maj 13, 2018 in BLOG

Det är sport på TV.
Just när segraren gått i mål avbryts programmet för REKLAM:OXFAM

Först OXFAMen hjälporganisation, som vill ha 75 kr i månaden för att ”rädda liv”.

rouletteSen casino.comett spelbolag, som vill ha 100 kr för att vi ska spela casino på nätet.
(Nät-spel förstör människors liv –  ekonomiskt, psykiskt och socialt. Men ändå … )
Detta reklaminslag (30 sekunder) kostar en halv miljon kronor

Om hjälporganisationen OXFAM vet vi att mer än 120 personer som arbetar för dem har anklagats för sexuella övergrepp senaste året … och flera av offren var minderåriga. Reklaminslaget visar närbilder på fattiga barn i nöd, medan en speaker-röst säger att ”läget är akut”. 30 sekunder reklam kostar en halv miljon kronor.

TV 5, som sänder reklamen, har på 60 sekunder tjänat en miljon kronor,sedelbuntar
… varav hälften från OXFAM, en ”hjälporganisation”.

Bistånd är att tjäna – inte utnyttja (!) – fattiga, utsatta människor

SVT Nyheter frågade flera stora hjälporganisationer angående sexuella övergrepp: som kan relateras till deras biståndsarbete: 

SOS BARNBYAR svarar att det under 2016 gjordes 37 anmälningar om sexuella övergrepp på barn och unga vuxna av personal i barnbyarna (Barn som är helt utlämnade till personalen och som aldrig hörs i någon #meetoo-rörelse.

LÄKARE UTAN GRÄNSER svarar att 19 personer hade varnats eller stängts av efter utredning om sexuella trakasserier och sexuella övergrepp.

PLAN INTERNATIONAL meddelar att organisationen under ett år haft 6 bekräftade fall av sexuella övergrepp och utnyttjande av barn.

Samtliga dessa organisationer (inklusive OXFAM) har s.k. “90-konton” – PlusGirokonton som börjar med siffrorna 90. (Det mest kända är Radiohjälpens 90 1950-6)
90-konto

Vi som skriver detta representerar en biståndsorganisation, som i fyrtio år haft ett 90-konto.

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL  kallar sig själva en ideell organisation. Men det kan verkligen ifrågasättas. Man tar årligen in över 5 milj kr i avgifter från dem som får sig tilldelat ett 90-konto. Över 3 milj. kr går till löner och pensioner till 3 anställda. Vad är ideellt i detta?

Vi läser på hemsidan insamlingskontroll.se  Citat: 
SVENSK INSAMLINGSKONTROLL står på givarnas sida. Det är givarens intressen som vi bevakar.
Det finns inga lagregler i Sverige som anger hur penninginsamlingar bland allmänheten ska gå till …
90-kontot och vår logotyp är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).
Du ska som givare aldrig känna dig lurad
.

I fallet OXFAM följer Svensk Insamlingskontroll inte sina egna regler.

Enligt reglerna ska en organisation som tre år i rad använder mer än 25% av insamlade medel till insamlingskostnader förlora sitt 90-konto. Men i fallet OXFAM sker det inte! 

Givare och nödlidande människor luras, utan att SVENSK INSAMLINGSKONTROLL agerar.

sedelbuntar2014 använde OXFAM 63% av insamlade medel till sina egna kostnader, 2015 tog man 70% och 2016 63%. På tre år har 66 miljoner av OXFAM:s insamlade medel inte nått dem givarna velat hjälpa. För att få in ännu mer pengar till sina konton påstår reklamen i TV5 att ”läget är akut”

Hur försvarar SVENSK INSAMLINGSKONTROLL  detta
?
OXFAM har haft insamlingskostnader på mellan 63-70% tre år i rad. Inget har hänt. Och att OXFAM:s personal sysslar med sexuella övergrepp, där flera av offren är minderåriga, har inte heller fått Insamlingskontrollen att reagera. 
I sin reklam 2018 använder OXFAM fortfarande sitt 90 konto … Som enligt Svensk Insamlingskontroll innebär att (citat) “Du ska som givare aldrig känna dig lurad.”

I fallet OXFAM är både givare och fattiga mottagare grundlurade

Svensk Insamlingskontroll lever inte upp till sitt namn
Ett  90-konto garanterar ingenting

_____________________________
Vår organisation heter PACS
På vår hemsida www.pacs.nu förklarar vi varför vi nu avslutat vårt 90-konto
I våra stadgar står att 100% av insamlade medel ska gå till vårt stöd till fattiga barn och vuxna i Asien. Vi ska naturligtvis inte ge en enda % av dessa pengar till Svensk Insamlingskontroll. Det krävs inte heller av SIDA för det stöd vart arbete får därifrån.
Det som krävs är öppen redovisning och strikt revision av hur våra medel används. Det har vi.

En biståndsorganisation som vår tjänar de fattiga bäst genom att inte ge en del av insamlade pengar till Svensk Insamlingskontroll.

Rodney Åsberg & Ingemar Olsson,
Ordförande • vice ordförande i PACS

LÄNK till det omnämnda REKLAM-inslaget — >OXFAM

Kommentera

© 2016 little beat music • ALL RIGHTS RESERVED • Webmaster : Fariborz Gudarz